OPTimum IPSO

Wydajnośc suszenia definiowana jest często za pomocą takich pojęć, jak „zużycie gazu” i „włożona energia”. Ale obniżenie zużycia mediów
nie przekłada się bezpośrednio na obniżenie kosztów personelu  stanowiących największy wydatek.